Магични Квадратчета

BG EN
wave https://flight.virtbg.com/ Виртуално забавление

Добави във FacebookДобави във Facebook


Подредете цифрите от 1 до 8 по големина. Кликнете на която и да е цифра, съседна на празното квадратче и тя ще си смени мястото с него.

Магични Квадратчета# на ходовете:


tl tr br bl brdl brdr brdb
close